%فرمت فایل XML چیست؟

فرمت فایل XML چیست؟

اگر شما به اول حروف عبارت Extensible Markup Language نگاهی بیاندازید متوجه خواهید شد که XML شکل خلاصه شده این عبارت و به معنای زبان نشانه گذاری گسترش ‌پذیر می باشد که برای توصیف داده[…]