%آهنگ سخت گیر از علیرضا طلیسچی

آهنگ سخت گیر از علیرضا طلیسچی

قلبم گیره خوبیم اینه که تو دنیا روی تو گیرم روی تو گیرم نفسم بسته به چشمات و دلم وصل بهت فکر میکردم احتیاجی نیست ولی هست بهت وای امون از دلت آی امون از دلت