%آهنگ گندمگون از محسن چاوشی

آهنگ گندمگون از محسن چاوشی

آهنگ گندمگون از محسن چاوشی محسن چاوشی زادهٔ خرمشهر است و اصالتی کردتبار دارد.[۷] خانواده وی با توجه به شرایط کاری که پدرش به عنوان کارمند شرکت نفت داشت به خرمشهر مهاجرت کردند و محسن در خرمشهر متولد شد. وی فرزند پنجم[…]