%۳ دوره مهم برای ورود به دنیای امنیت

۳ دوره مهم برای ورود به دنیای امنیت

افراد زیادی هستند که برای ورود به دنیای امنیت به دلیل وجود مباحث مختلف، نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند و به همین دلیل، هیچ وقت فرصت ورود به این حوزه را پیدا نمی‌کنند. اما[…]

%امنیت شبکه چیست؟

امنیت شبکه چیست؟

چگونگی برقراری امنیت در شبکه و راهکارهای امنیت شبکه افزایش امنیت شبکه با کنترل دسترسی فهم چگونگی برقراری امنیت در شبکه آنقدر ها هم دور از دسترس نیست. یا حتما لازم نیست مهندسی امنیت سایبری باشید. فقط[…]