%5 تهدید امنیتی در وردپرس

5 تهدید امنیتی در وردپرس

1- مشخص است که در وردپرس از چه نسخه‌ای استفاده می‌کنید نسخه وردپرس با کمک یک خط کد ایجاد شده و تعیین می‌کند وبسایت شما در حال استفاده از کدامین نسخه است و این موضوع[…]