%تبدیل بایوس Legacy به UEFI

تبدیل بایوس Legacy به UEFI

نحوه تغییر حالت UEFI به Legacy How to Change Legacy to UEFI Without Reinstalling Windows 10 در نسخه های قبلی ویندوز وقتی که می خواستید بایوس Legacy یا MBR را به GPT تبدیل کنید مجبور بودید کل[…]