%تنظیمات اینترنت گوشی اندروید

تنظیمات اینترنت گوشی اندروید

اتصال داده های موبایل، از طریق سیم کارت شما انجام می شود. برای برقرای این ارتباط باید تنظیمات مختلفی را در گوشی خود انجام دهید. این تنظیمات بسته به اپراتور سیم کارت شما متفاوت است.[…]