%فایل تورنت چیست؟

فایل تورنت چیست؟

فایل تورنت چیست؟ تورنت پروتکل و شبکه ای برای انتقال فایل ها و اشتراک آن ها بدون نیاز به منبع خاص است. به عبارتی دیگر کاربران این شبکه فایل های خود را بین سایر کاربران[…]