%ساخت تگ پروفایل Nametag در اینستاگرام

ساخت تگ پروفایل Nametag در اینستاگرام

چگونه برای پروفایل خود تگ بسازیم؟ از لحاظ فنی شما لازم نیست Nametag در اینستاگرام را بسازید، فقط کافیست تا تگ خود را سفارشی کنید. ابتدا برنامه اینستاگرام را باز کنید و برگه پروفایل خود بروید. روی[…]