%تگ Canonical چیست؟

تگ Canonical چیست؟

تگ کنونیکال (rel = canonical) یک قطعه کد html است که وقتی با محتوای تکراری در سایت مواجه شدید بتوانید صفحه اصلی و تکراری خود را اولویت بندی کنید تا گوگل بتواند نسخه اصلی را[…]