%جلوگیری از تگ شدن در اینستاگرام

جلوگیری از تگ شدن در اینستاگرام

با انجام این روش جلوگیری از منشن شدن در اینستاگرام، کاربران می توانند شما را تگ کنند اما نمایش پست آن ها در پروفایل شما، نیاز به تایید شما خواهد داشت. برنامه اینستاگرام را در گوشی خود[…]