%رجیستری ویندوز چیست؟

رجیستری ویندوز چیست؟

ویندوز رجیستری یک پایگاه داده است که طیف گسترده ای از تنظیمات پیکربندی را ذخیره می کند. تقریباً تمام تنظیمات پیکربندی موجود با ویندوز در اینجا ذخیره می شوند. برنامه ها همچنین می توانند از[…]