%سرویس رومینگ چیست؟

سرویس رومینگ چیست؟

رومینگ به منظور استفاده از سیمکارت خود در کشور های دیگری که با اپراتور شما همکاری دارند، طراحی شده است. به عبارت دیگر می توان آن را راهی برای دریافت اطلاعات و سیگنال در خارج[…]