%سوئیچ شبکه چیست؟

سوئیچ شبکه چیست؟

سوئیچ یک دستگاه سخت افزاری کوچک است که ارتباطات بین دستگاه های موجود در یک شبکه محلی را متمرکز می کند. اساس کار سوئیچ در شبکه، تبادل بسته های داده بین دستگاه های موجود در[…]