%فایروال چیست؟

فایروال چیست؟

فایروال ویندوز ۱۰ و.. کامپیوتر (یا به طور کلی هر دیوار آتشی)، یک برنامه نرم افزاری است که مانع دسترسی غیر مجاز به شبکه خصوصی و یا از آن ها می شود. دیوار آتش ابزار[…]