%فایل ISO چیست؟

فایل ISO چیست؟

نام ایزو از نام های سیستمی که برای خواندن دیسک مانند ISO 9660 استفاده می شود گرفته شده است. در ایمیج ایزو شما می توانید یک کپی از همه چیز هایی که در دیسک سخت[…]