%شبکه ۵G چیست؟

شبکه ۵G چیست؟

نسل پنجم یعنی ۵G اینترنت همراه با سرعت بسیار بالایی معرفی شده است که تقریبا اکثر افرادی که از اینترنت همراه استفاده می کنند، تمایل زیادی به تست و استفاده از آن دارند. نسل پنجم[…]