%باز کردن لینک‌های خارجی در صفحه جدید

باز کردن لینک‌های خارجی در صفحه جدید

لینک‌های خروجی لینک‌هایی هستند که متعلق به شما نیستند. در واقع شما از لینک‌های خروجی به عنوان رفرنس برای اطلاعات بیشتر در وبسایت خود استفاده می‌کنید. در نتیجه هیچ کنترلی بر روی لینک‌های خروجی ندارید. به طور[…]