%تغییر نام و نام خانوادگی در جیمیل

تغییر نام و نام خانوادگی در جیمیل

تغییر نام و نام خانوادگی در جیمیل بر روی دسکتاپ برای تغییر نام ایمیل در جیمیل ابتدا به سرویس جیمیل گوگل مراجعه کنید. در مرورگر کامپیوتر دسکتاپ خود به آدرس جیمیل بروید. در صورتی که[…]