%تغییر نام کاربری در اینستاگرام

تغییر نام کاربری در اینستاگرام

تغییر نام کاربری در اینستاگرام موبایل برای تغییر نام در اینستاگرام ابتدا برنامه اینستاگرام خود را در موبایل باز کرده و بر روی پروفایل خود در سمت چپ پایین ضربه بزنید. حالا بر روی قسمت[…]