%هارد بریک شدن گوشی چیست؟

هارد بریک شدن گوشی چیست؟

هارد بریک – همه کاربران اندروید گوشی خود را روت نمی کنند چون که فکر می کنند ممکن است گوشی شان بریک شود. بریک (به معنای آجر) یک بلوک است که در ساخت یک ساختار[…]