%هاست اشتراکی چیست؟

هاست اشتراکی چیست؟

هاست اشتراکی به چندین وب سایت اجازه می دهد تا از یک سرور واحد استفاده کنند. در این شیوه معمولاً تصوری نخواهید داشت که منابع یک سرور را با چه افرادی یا چه وب سایت[…]