%آشنایی با انواع هکرها

آشنایی با انواع هکرها

انواع هکرها هکرهای کلاه سفید شاید نام هکر کلاه سفید را زیاد شنیده باشید.اما هکر کلاه سفید کیست؟ در یک جمله می توان گفت هکرهای قابل اعتماد در نیمه تاریک وب! این گروه از انواع هکرها که تحت[…]