%آشنایی با انواع هکرها

آشنایی با انواع هکرها

هکرهای کلاه سفید شاید نام هکر کلاه سفید را زیاد شنیده باشید.اما هکر کلاه سفید کیست؟ در یک جمله می توان گفت هکرهای قابل اعتماد در نیمه تاریک وب! این گروه از هکرها که تحت عنوان هکر  اخلاق مدار[…]