%پروتکل SMTP چیست؟

پروتکل SMTP چیست؟

SMTP بخشی از لایه کاربرد پروتکل TCP / IP است. SMTP با استفاده از فرآیندی به نام “Store and Forward” ایمیل شما را در شبکه ها و از طریق شبکه انتقال می دهد. این برنامه[…]