%گذاشتن پست ها در استوری اینستاگرام

گذاشتن پست ها در استوری اینستاگرام

گذاشتن پست ها در استوری اینستاگرام – مرز بین پست ها و استوری های اینستاگرام امروز کم رنگ تر می شود. یک ویژگی جدید به اینستاگرام اضافه شده است که به کاربران اجازه می دهد[…]