%پوشه Temp ویندوز چیست؟

پوشه Temp ویندوز چیست؟

در تمامی نسخه های ویندوز و در همه آن ها، پوشه ای به نام Temp وجود دارد اما کاربرد پوشه Temp چیست؟ این پوشه برای نگه داری فایل های موقتی ساخته شده است که برنامه ها برای[…]