%پوشه Thumbnails اندروید چیست؟

پوشه Thumbnails اندروید چیست؟

هر چیز کوچکی به اندازه یک ناخن را می توان معادل و معنی فارسی thumbnails دانست. در این پوشه نسخه ای کوچکتر از همه تصاویر موجود در گوشی شما ذخیره می شود. این تصاویر می تواند عکس های[…]