%رفع ارور android process acore Has Stopped اندروید

رفع ارور android process acore Has Stopped اندروید

دلایل رخ دادن ارور Android.process.acore has stopped قبل از معرفی راه حل برای android process acore متوقف، ابتدا بهتر است علل آن را بدانید تا با این ارور کاملا آشنا شوید. دلایل مختلفی وجود دارند مانند:[…]