%Clean Boot چیست؟

Clean Boot چیست؟

Clean Boot چیست؟ زیبایی یک سیستم عامل خوب این است که شما می توانید تعداد زیادی برنامه و سرویس را نصب کرده و از آن ها استفاده کنید. هنگامی که شما ویندوز را به طور[…]