%رفع ارور Critical Error در ویندوز

رفع ارور Critical Error در ویندوز

ارور Critical Error در ویندوز – مشکلات منوی Start می تواند به شدت بر تجربه کاربری شما تاثیر منفی بگذارد. بسیاری از کاربران مشکلات زیر را گزارش داده اند: منوی استارت و کورتانا کار نمی[…]