%هک اخلاقی چیست؟

هک اخلاقی چیست؟

CEH یا هکر اخلاقی کیست؟ هکر اخلاقی (CEH) خبره یک متخصص ماهر است که می داند چگونه به نقاط ضعف و آسیب پذیری در سیستم های هدف نگاه کند و از دانش و ابزار مشابه[…]