%تفاوت بین FAT32 و NTFS چیست؟

تفاوت بین FAT32 و NTFS چیست؟

فرمت NTFS چیست؟ NTFS فرمتی است که در حال حاضر ویندوز به صورت پیش فرض از آن استفاده می کند. بنابراین وقتی که ویندوزی را به تارگی نصب می کنید سیستم فایل آن به شکل[…]