%آموزش استفاده از نرم افزار FileZilla

آموزش استفاده از نرم افزار FileZilla

نصب نرم افزار FileZilla در کامپیوتر برای استفاده از برنامه باید ابتدا آن را از سایت رسمی FileZilla دانلود کنید. پس از دانلود Filezilla، آن را با تنظیمات پیش فرض و به صورت معمولی نصب کنید. این برنامه[…]