%GPU چیست؟

GPU چیست؟

GPU یا واحد پردازش گرافیکی چیست؟ GPU مخفف Graphics Processing Unit و به معنای واحد پردازش گرافیکی می باشد. مسئولیت اصلی این واحد تضمین نمایش محتویات و ارئه روی صفحه نمایش می باشد. به طور کلی رابط[…]