%حل مشکل ارور Link not allowed اینستاگرام

حل مشکل ارور Link not allowed اینستاگرام

این خطا معمولا در زمانی رخ می دهد که شما سعی می کنید لینکی را در بیو اینستاگرام قرار دهید تا از طریق آن دنبال کنندگان خود را به وبسایت یا وبلاگ خود هدایت نمایید.[…]