%خطای Mixed content چیست؟

خطای Mixed content چیست؟

اگر وبسایت خود را از HTTP به HTTPS منتقل کرده‌­اید، اما همچنان در مرورگر اخطاری مبتنی بر هشدارهای مربوط به محتوای فعال مخفی یا “اتصال شما به این سایت کاملاً ایمن نیست” مشاهده می‌­کنید، این[…]