%آموزش تصویری استفاده از پینترست

آموزش تصویری استفاده از پینترست

برای استفاده از Pinterest ابتدا باید در آن ثبت نام کنید. به سایت پینترست بروید و یا برنامه موبایلی آن را نصب کنید. اگر قبلا در این سرویس ثبت نام کرده اید، روی Sign In در سمت[…]