%Security Boot چیست؟

Security Boot چیست؟

Secure Boot یکی از عملکردهای مهم در ویندوز ۱۰ است از سیستم عامل در مقابل انواع بدافزارها و نرم افزارهایی که به هر نوعی می توانند موجب اخلال در عملکرد سیستم شوند محافظت می کند.[…]