%حل ارور Sorry something went wrong اینستاگرام

حل ارور Sorry something went wrong اینستاگرام

Sorry something went wrong – ابتدا مطمئن شوید که سرور های Instagram در دسترس هستند بعضی اوقات، سرورهای اینستاگرام می توانند موقتاً در دسترس نباشند یا در منطقه یا کشور شما از کار افتاده باشند.[…]