%رفع ارور Temporarily Banned واتس اپ

رفع ارور Temporarily Banned واتس اپ

ارور Temporarily Banned واتس اپ – رفع مسدودیت حساب واتس اپ ابتدا لازم است بدانید ریپورت در واتساپ چیست و مسدودی واتس اپ شما از چه نوعی است. دو نوع ریپورت در واتس اپ وجود دارد:[…]