%آشنایی با Terms در وردپرس

آشنایی با Terms در وردپرس

برای آشنایی با Terms در ابتدا باید با عبارت taxonomy اشنا بشید، تاکسونومی به معنای “طبقه بندی” است، در هر بخشی اگر گروه های مختلفی داشته باشیم به این گروه ها طبقه بندی میگویند و[…]