%TLD چیست ؟

TLD چیست ؟

TLD چیست؟ دامنه سطح بالا یا TLD  پسوندهای دامنه ای گفته می شود که شما می توانید از آنها استفاده کنید و این پسوندها در شناسایی برند شما، نقش مهمی دارند. پسوند به همان قسمتی[…]