%فناوری VoLTE چیست؟

فناوری VoLTE چیست؟

فناوری VoLTE – فناوری AT&T و T-Mobile که متکی بر ترکیب LTE برای دیتا و HSPA+ برای تمام هستند درهنگام مکالمه با خط دیگر به سیگنال ۳G افت پیدا می کند. با VoLTE هیچ یک[…]