%رفع ارور Xinput1_3.dll در ویندوز

رفع ارور Xinput1_3.dll در ویندوز

از آنجا که DirectX توسط اکثر بازی های مبتنی بر ویندوز و برنامه های گرافیکی پیشرفته استفاده می‌شود ، خطاهای Xinput1_3.dll معمولاً فقط هنگام استفاده از این برنامه‌ها نشان داده می‌شوند. روش‌های مختلفی وجود دارد[…]